Players (N) who have played for Multan B or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nadeem Akhtar 1993/94-1994/95
Nadeem Akmal 2011/12
Nadeem Iqbal 1986/87-2003/04
Nadeem Naseer 1996/97
Nadeem Nazaar 1989/90-1997/98
Nadeem Rana 1975/76
Nadeem Shah 1991/92
Nadeem Sheikh 1991/92
Nadir Ali 2006/07-2012
Naeem Butt 2004/05
Naeem Iqbal 1990/91-2002/03
Naeem Khan 1988/89
Najam Abbas 2005/06-2014/15
Najam-ul-Hasan 2001/02
Nasim Jabbar 2008/09
Nasim Lodhi 1977/78
Nauman Afzal 2010/11
Nauman Ahmed 2014
Nauman Ahmed 2009/10
Nauman Javed 2012
Nauman Mubarak 2010/11-2012
Nauman Ramzan 2010/11-2012
Nauman Safdar 2015
Naved Alam 2004/05-2011/12
Naved Alam 2015/16
Naved Anwar 1993/94-1994/95
Naved Khan 2010/11
Naved Mushtaq 1984/85
Naved Nazir 1988/89
Naved Tariq 2010/11
Naved Yasin 2004/05-2018/19
Nazir Ahmed 1971/72
Nazir Ahmed 2003/04
Nisar Ahmed 2010/11
Noman Ali 2012/13
Noman Shafqat 2007/08