Players who have played for Uttarakhand

SK Arora 2021/22
S Baliyan 2022/23
R Bhatia 2018/19
VA Bhatt 2018/19-2022/23
Himanshu Bisht 2018/19-2022/23
Harshit Bisht 2019/20
RD Bist 2021/22-2022
JG Bista 2020/21-2022
P Chamoli 2019/20
U Chand 2019/20
K Chandela 2020/21-2022/23
A Chaudhary 2019/20
SM Chauhan 2018/19
R Dangwal 2018/19
DM Dhapola 2018/19-2022/23
SM Fallah 2020/21
Gaurav Singh 2018/19-2019/20
T Gusain 2019/20-2021/22
DS Harman 2019/20
Iqbal Abdulla 2020/21
VR Jethi 2018/19-2021/22
Jiwanjot Singh 2022/23
AM Joshi 2019/20
KB Joshi 2018/19
PC Joshi 2018/19-2022/23
Kamal Singh 2019/20-2022/23
SG Kashyap 2018/19
KK Kaushal 2018/19-2020/21
PS Khanduri 2022/23
SA Khurana 2018/19-2022
N Kohli 2020/21-2022/23
A Mandwaal 2019/20-2022/23
A Manor 2019/20-2021/22
MR Mishra 2018/19-2022/23
Mohammad Nazim 2021/22
D Nainwal 2021/22
AD Negi 2022/23
D Negi 2019/20-2022/23
VS Panwar 2018/19-2019/20
B Pathania 2018/19
Rajan Kumar 2022/23
SH Rana 2018/19-2020/21
M Rangarajan 2018/19
NS Rathour 2022/23
GC Raturi 2018/19-2020/21
AS Rawat 2022/23
S Rawat 2018/19-2021/22
SG Saundiyal 2018/19
VA Saxena 2018/19
A Sethi 2018/19-2020/21
A Sethi 2019/20
RS Shah 2019/20
A Sharma 2022/23
DK Sharma 2018/19-2019/20
V Sharma 2018/19-2022/23
TM Srivastava 2019/20
AA Sudha 2018/19-2022/23
Swapnil Singh 2021/22-2022/23
AP Tare 2022/23
AA Tiwari 2019/20-2022/23