Players (S) who have played for Peshawar Under-13s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saad Ali 2018/19
Saboor Ahmed 1970/71
Saeed Akhtar 1975/76
Saeed Anwar 1962/63
Saeed Anwar 2013/14
Saeedullah 1961/62-1963/64
Safdar Ali 1994/95-1999/00
Safiullah 2005/06-2006/07
Safiullah Khan 1957/58-1974/75
Sagheer Abbas 1991/92-1992/93
Saghir Ayub 2006/07
Sahibzada Farhan 2012-2018/19
Sahil Malik 2014-2015/16
Saif Badar 2017/18
Saifullah 2012
Sajid Afridi 1987/88-1995/96
Sajid Ali 2006/07-2007/08
Sajid Kamran 2015
Sajid Khan 1986/87
Sajid Khan 2013/14-2018/19
Sajid Khan 1989/90-1995/96
Sajid Khan jun 2011
Sajid Khan sen 2010/11-2011
Sajid Saeed 2002/03
Sajid Shah 2012-2012/13
Sajid Shah 1994/95-2004/05
Sajidullah 2006
Sajjad Ahmed 1979/80
Sajjad Ahmed 1956/57-1967/68
Sajjad Ahmed (Charsadda) 2010/11-2014/15
Sajjad Ahmed Jan 1997/98-2014
Sajjad Akbar 1981
Sajjad Hussain 2016/17
Sajjad Ibraheem 2015-2015/16
Saleem Chaudhri 1961/62
Saleem Elahi 2003/04
Saleem Khan 1992/93-2001/02
Salman 2001/02
Salman Afridi 2014-2018/19
Salman Afridi 2007/08
Salman Khan 2015-2016
Salman Khan jun 2012
Salman Qaiser 2013/14
Salman Shah 2011/12-2015/16
Salman Shinwari 2008/09-2012/13
Salman Yousuf 2008/09-2014
Sami 1991/92
CS Samuel 1956/57-1961/62
Saqib Hameed 1997/98
Saqib Jamil 2016
Saqib Khan 2010/11
Shabbar Ali 1961/62
Shafiq Jan 2008/09
Shafiqur Rahman 2013/14
Shafqat Hussain 1983/84
Shafqatullah Jam 1986/87
Shah Faisal 2015/16-2017/18
Shahid Baig 1979/80
Shahid Hussain 1986/87-1997/98
Shahid Iqbal 2003/04-2010/11
Shahid Jamil 1970/71
Shahid Khan 1994/95-1997/98
Shahid Khan 2002/03-2012
Shahid Khan 2008/09
Shahid Latif 1980/81
Shahkar Ahmed 1975/76-1976/77
Shahzaib 2012/13-2014
Shahzaib Ahmed 2016/17-2017/18
Shakeel Afridi 2012
Shakeel Ahmed 1996/97
Shakeel Khan 2000/01
Shakeel-ur-Rehman 1999/00-2013/14
Shakirullah 1965/66
Shaukat Khan 2009/10-2011/12
Sheharyar Khan 2000/01-2002/03
Shehriyar Zeb 2013/14-2015/16
Shehryar Khan 2015
Shehzad Afridi 1999/00
Shehzad Ahmed 1994/95-1998/99
Shehzad Hussain 2007/08-2010/11
Shehzad Khan 2005-2008
Shehzad Khan 2005/06
Shehzad Khan 2011/12
Sher Afghan 1983/84-1990/91
Sher Ali 1990/91-1995/96
Sheraz Ahmed 2011/12
Sheraz Safi 2010/11-2015
Sher Khan 1956/57
Shoaib Khan 2011/12
Shoaib Khan (Peshawar) 1996/97-2012/13
Sibghatullah 2006/07
Sibtain Akhtar 1961/62
Sikander Chughtai 1967/68-1971/72
Sohaib Maqsood 2016/17
Sohail Ahmed 2000/01
Sohail Ahmed 2010/11
Sohail Khan 2011-2015
Sohail Khan 2017/18
Sulaiman Khan 2014-2015/16
Syed Mohsin 2011/12
Syed Mukhtar 1980/81-1983/84
Syed Tahir 2010/11