Players (F) who have played for Peshawar Under-13s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fahad Hussain 2008/09
Fahad Riaz 2007/08
Fahad Shah 2007-2012
Fahad Zaman 2004-2008/09
Fahimullah Khatak 2014/15
Faisal Kamal 2007/08
Faisal Nawaz 2005/06
Faisal Rasheed 1990/91
Faiz Ahmed 1967/68
Fakhar-e-Alam 2000/01-2002/03
Fakhar Zaman 2016/17-2017/18
Faraz Ahmed 2006-2007
Farhan Habib 2004-2005/06
Farhan Hussain 2007/08
Faridoon Khan 1983/84-1988/89
Faridullah 2006/07
Farmanullah 2006/07
Farooq Baig 1969/70-1979/80
Farooq Khan 2014
Farooq Khan 2010/11
Farrukh Zaman 1972/73-1995/96
Fawad Ahmad 2015/16
Fawad Akbar 2013/14-2016/17
Fawad Ali 2003-2012
Fawad Durrani 2012/13-2013/14
Fawad Khan 2003
Fawad Khan 2004/05-2018/19
Fawad Sattar 1993/94-1994/95
Fawad Ullah Khan 2013-2015
Fawadullah Khan 2012/13
Fawad Yousuf 2011/12
Fayyaz Ali 2003/04
Fayyaz Khan 1990/91-1991/92
Fayyaz Shah 1997/98-2007/08
Fazal Akbar 1995/96-2002/03
Fazal-e-Habib 1967/68-1969/70
Fazal-e-Khaliq 2000/01
Fazal Karim 1956/57-1957/58
Fazal Rahim 1956/57-1963/64
Fazal Rasheed 1997/98
Fazl-e-Akbar 1996/97-2008/09
Fazl-e-Khaliq 1999/00
Firdaus Khan 2000/01