Players who have played for India Under-19s Green

Aavesh Khan 2015/16
SA Ahuja 2018/19
AV Ankolekar 2018/19
Ankush Singh 2017/18
M Baberwal 2018/19
R Choudhary 2018/19
RA Chouhan 2018/19
A Chowdhary 2018/19
D Chudasama 2016/17
R Dattatraya 2018/19
HM Desai 2016/17-2017/18
SA Desai 2017/18
DS Ferrario 2016/17
PK Garg 2016/17-2017/18
S Gill 2017/18
P Girinath Reddy 2016/17
S Gosain 2015/16
Himmat Singh 2015/16
AK Jaffer 2015/16
R Jaganath Srinivas 2016/17
M Jangra 2017/18
A Juyal 2017/18
SN Khan 2015/16-2017/18
TK Kotian 2017/18
RS Kunnummal 2016/17
S Lokeshwar 2016/17
Manishi 2018/19
A Nagwaswalla 2016/17
DG Nalkande 2017/18
K Nithish Kumar Reddy 2018/19
A Pandove 2016/17
RR Pant 2015/16
A Poojari 2018/19
IC Porel 2017/18
Suyash S Prabhudessai 2016/17
PJ Pramanik 2015/16
H Rana 2015/16
DB Rangi 2015/16-2016/17
NA Rathva 2016/17
AS Roy 2016/17
CP Sahani 2016/17
Sandeep Kumar 2016/17
IA Sayed 2016/17
KK Seth 2015/16
A Sethi 2018/19
Abhishek Sharma 2017/18
V Sharma 2018/19
PP Shaw 2016/17
Shiva Singh 2016/17
JK Singh 2016/17
AK Srivastava 2016/17
VA Tiwari 2016/17
AW Usmani 2016/17
Vathsal 2018/19
V Vikram 2015/16
N Wadhera 2018/19
PC Yadav 2017/18