Players who have played for Baroda Cricket Association Under-19s Red

Akarsh Singh 2014
Akshansh Singh 2014
RT Arothe 2014
KA Bedekar 2014
RC Brahmbhatt 2014
R Jhala 2014
VG Kahlon 2014
VT Kedaria 2014
AA Momin 2014
S Palia 2014
DN Pandya 2014
NG Patel 2014
J Rathod 2014
MT Shaikh 2014