Players who have played for Cricket Coaching School

Abde Jamal Tomal 2014/15
Abdullah Al Saif 2014/15
Abul Bashar 2010/11-2011/12
Ali Ahmed 2014/15-2016
Al Sahariar 2011/12
Amit Kumar 2013/14
Amit Majumder 2010/11-2016
Asadullah Khan 2008/09
Ashish Shadu 2014/15
Ashraful Haque 2008/09-2009/10
Ashraful Khan 2008/09-2009/10
Ashraful Nabi 2014/15-2016
Asif Ahmed 2013/14
Aslam Khan 2009/10-2011/12
Atiqur Rahman 2008/09-2011/12
Bishawnath Halder 2008/09-2013/14
MLR Buddika 2013/14
Elias Sunny 2008/09
Emon Ahmed 2011/12
Imamul Mustakim 2011/12-2013/14
Imran Ahmed 2014/15
Ishraq Sonet 2008/09
Jubair Ahmed 2011/12
Kamrul Islam Rabbi 2013/14
Lipon Dey 2008/09-2009/10
MF Maharoof 2013/14
Mahidul Islam Ankon 2014/15
Mainuddin Ahmed 2016
Mehedi Islam 2014/15
Mehrab Hossain 2016
MTT Mirando 2013/14
Mohammad Ashraful 2010/11
Mohammad Forkan 2011/12
Mohammad Ishaque 2014/15
Mohammad Saifuddin 2014/15-2016
Mohammad Salim 2010/11-2011/12
Mohammad Shakil 2008/09-2009/10
Mohammad Sumon 2014/15
Mohammed Imran Hossain 2014/15
Mohammed Ishaqe 2014/15
Mohammed Sukran 2014/15
Monowar Hossain 2008/09
Munim Shahriar 2014/15
Nasum Ahmed 2016
Nazimuddin 2009/10
Nazmul Hossain Milon 2008/09-2013/14
Nazmus Sakib 2014/15-2016
Nizamuddin 2008/09-2009/10
Nurul Hasan 2013/14
SA Parbatani 2013/14
Pinak Ghash 2014/15
Pinak Ghosh 2014/15-2016
Raisul Islam Rosi 2014/15
Rajin Saleh 2016
Raqibul Hasan 2011/12
Rashedul Islam 2009/10
Rashid Hanif 2011/12
Refatuzzaman 2009/10-2016
Rezaul Islam 2008/09
Robiul Islam Robi 2009/10-2011/12
Robiul Islam Shiplu 2011/12
RJMGM Rupasinghe 2013/14
Saeed Sarkar 2016
Saif Hasan 2014/15-2016
Saif Uddin 2014/15
Saikat Ali 2010/11
Saleh Ahmed 2016
Salman Hossain 2013/14-2016
Samiur Azim 2008/09
Sanjay Chakrabarty 2008/09
Shafaq Al Zabir 2013/14
Shahbaz Butt 2008/09-2011/12
Shahibul Motin 2014/15
Shahin 2008/09
Shahriar Rubyet 2009/10
Shuvagata Hom 2008/09-2010/11
Sikder Kongkan 2008/09
Sirajullah Khadim 2009/10
Sonu 2008/09
Sukran 2014/15
Suleman Khan 2010/11-2011/12
Syed Rasel 2008/09-2009/10
Tanmoy 2008/09
Taposh Ghosh 2009/10-2010/11
Tarequzzaman 2009/10
Tasamul Haque 2011/12
Uttam Sarkar 2008/09-2016
Waqas Ahmed 2010/11
SM Zahidi 2014/15