Most Runs for Sialkot Stallions

2335Shoaib Malik
1356Imran Nazir
1050Shahid Yousuf
901Haris Sohail
571Shakeel Ansar