KI Topliss

Full name:KI Topliss
Teams:Burton-on-Trent (Miscellaneous: 1939)
Lists of matches and more detailed statistics