Teams James Wilson played for

National Village KnockoutHiston (2021)
MiscellaneousHiston (2018-2022)