CricketArchive

Players who have played for Central Zone Women

PD Acharya 2012/13-2014/15
N Agarwal 1999
N Al Khader 2006/07-2011/12
C Bajpai 1999-1999/00
PM Bharadwaj 2008/09-2017/18
M Bharke 1999
RA Bhopalkar 2013/14
SD Bishnoi 2015/16-2017/18
EK Bisht 2009/10-2016/17
NA Buley 2008/09-2015/16
RD Buley 2007/08-2013/14
M Chakraborty 1974/75
KV Chawarkar 2008/09
NH Choudhary 2009/10-2017/18
P Choudhary 2007/08-2008/09
VK Choudhary 2010/11-2015/16
AP Das 2012/13
NL David 2006/07-2009/10
AA Deshpande 2013/14
RA Dhar 2006/07-2011/12
R Dholakia 1974/75
PD Dimri 1999/00-2011/12
P Dudhe 1999/00
BS Fulmali 2015/16
Rajeshwari S Gayakwad 2016/17
B Goyal 1999-1999/00
RB Gupta 1999/00-2007/08
LM Inamdar 2017/18
SR Jadhav 2011/12-2012/13
NB Jaiswal 2007/08-2013/14
HM Kala 2006/07-2010/11
DD Kasat 2017/18
H Kaur 2014/15
A Khanam 2017/18
A Kirkire 1999-1999/00
V Krishnamurthy 2016/17
S Kushwah 1999/00
SLJ Lobatto 2011/12-2015/16
R Malhotra 2006/07
BL Mandlik 2006/07-2009/10
T Mazid 1999
BN Meena 2014/15-2016/17
Meghna Singh 2013/14-2017/18
S Menon 1974/75-1976/77
MR Meshram 2010/11-2016/17
SU Mishra 2009/10-2011/12
A Misra 1974/75
L Muley 1999-1999/00
M Naidu 1974/75-1976/77
SM Naik 2006/07-2012/13
V Nayudu 1974/75
Neetu Singh 1999/00
N Niranjana 2013/14
SA Paranjape 2007/08
SK Parida 2017/18
NM Parween 2014/15-2016/17
J Patel 1974/75-1976/77
KD Patil 2015/16-2016/17
N Pharasi 2012/13
Preeti Singh 1999
KS Puntambekar 2006/07
CS Raghav 2006/07-2008/09
Rahul Singh 1999-1999/00
MD Raj 2006/07-2016/17
S Rana 2015/16
VI Raphael 1999-1999/00
PG Raut 2011/12-2017/18
A Rawat 2008/09
T Rawat 1999/00
Priyanka A Roy 2008/09-2011/12
P Shally 1999-1999/00
A Sharma 2006/07-2012/13
AK Sharma 2015/16
DB Sharma 2013/14-2016/17
JP Sharma 2006/07-2008/09
PB Sharma 2017/18
SR Sharma 2012/13-2015/16
Shivangiraj Singh 2011/12-2017/18
B Singh 1974/75
NR Singh 2010/11
V Singh 1974/75
S Sinha 1999-1999/00
SK Sravanthi Naidu 2014/15
G Sultana 2012/13-2014/15
N Tanwar 2011/12
MD Thirush Kamini 2016/17-2017/18
P Vastrakar 2015/16
BS Verma 1999-1999/00
SM Verma 2016/17-2017/18
Poonam Yadav 2012/13-2016/17
PJ Yadav 2017/18
SK Yadav 2016/17
KR Zanzad 2009/10-2017/18

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2020 CricketArchive